Nawiewnik powietrza jest elementem odpowiadającym za dozowanie dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. Istnieją dokładnie obliczone normy określające zapotrzebowanie na świeże powietrze w ilości zapewniającej komfort i zachowanie warunków zdrowotnych w pomieszczeniu. Przekraczanie tych norm wiąże się ze zbędną utratą ciepła w pomieszczeniu i jest nieekonomiczne, natomiast zbyt mały dopływ powietrza (pełna szczelność) może powodować kłopoty zdrowotne i radykalnie obniża komfort oraz samopoczucie osób znajdujących się wewnątrz budynku. Nawiewniki są obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem optymalizującym parametry wentylacji. Tego typu urządzenia montowane są w stolarce okiennej po to, by umożliwić „sączenie się” świeżego zewnętrznego powietrza do wnętrza mieszkania przy szczelnie zamkniętych oknach.

Zastosowanie nawiewnika podwyższa komfort przebywania w pomieszczeniu, gdyż eliminuje potrzebę ręcznego rozszczelniania okien, które po pewnym czasie należy ponownie zamknąć, gdyż robi się nam zbyt zimno. Dlaczego? Nawet minimalne uchylenie (rozszczelnienie) okna powoduje również zmniejszenie docisku uszczelek na pionowych słupkach. Pozwala to zimnemu powietrzu z zewnątrz dostawać się do pomieszczenia już na wysokości parapetu i w ilości znacznie przekraczającej zapotrzebowanie, co odczuwamy jako chłód wiejący po nogach. Nadmierne wychłodzenie pomieszczenia przez rozszczelnienie okna zmusza do jego zamknięcia. Po jakimś czasie znów zrobi się duszno i proces „wychładzania” powtórzy się – możemy ten mechanizm określić mianem błędnego koła.

Zastosowanie nawiewnika powoduje „dopuszczanie” świeżego powietrza tylko i wyłącznie w górnej części okna, pozwalając mu się ogrzać się pod sufitem nim opadnie do poziomu stóp mieszkańców i w ilości nieprzekraczającej normatywne zapotrzebowanie. Dzięki temu opisane wyżej gwałtowne wychłodzenie pomieszczenia nie następuje.

Nawiewnik to urządzenie, które składa się z dwóch części: wewnętrznej (nawiewnik) oraz zewnętrznej (czerpnie). Na ogół posiada ono możliwość regulacji wielkości strumienia powietrza.

Na życzenie nasza firma można zamontować w Państwa oknach tego typu urządzenia, aby mogli Państwo jeszcze efektywniej wykorzystać ich możliwości. Ze względu na sposób działania wyróżniamy 2 rodzaje nawiewników, które mogą Państwo znaleźć w naszej ofercie:

Nawiewniki ciśnieniowe

Nawiewniki ciśnieniowe posiadają specjalnie zaprojektowany płat zainstalowany w czerpni, który „pływa” w strumieniu powietrza, unosząc się i zamykając tym samym zbyt silny strumień świeżego powietrza, aby po chwili znów opaść i umożliwić ponowny napływ. Rozwiązanie to ma na celu ujednolicenie dawki powietrza, jakie wpływa do wnętrza pomieszczenia niezależnie od siły wiatru– gwarantując tym samym że maksymalna ilość dostarczanego powietrza nigdy nie przekroczy zaprojektowanego progu, nawet gdy na zewnątrz będzie wiało wprost na okno z prędkością 200km/h.

We wnętrzu pomieszczenia natomiast montuje się nawiewnik, w którym to za pomocą pokrętła możemy skorygować ilość powietrza dostarczanego przez czerpnię włącznie z całkowitym zamknięciem (do poziomu sączenia około 5m³/h). Zapraszamy do obejrzenia animacji:

 

Nawiewniki higrosterowane

To nawiewniki, które wyposażone są w czujnik reagujący na zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Nawiewnik wyposażony jest w przepustnicę, którą steruje czujnik z taśmą poliamidową. Gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu wzrasta powyżej ustawionej, taśma poliamidowa zmienia swoją długość. Tym samym magnetyczne sprzęgło w czujniku otwiera przepustnice, umożliwiając dopływ powietrza z zewnątrz. Gdy poziom wilgotności spadnie, czujnik zamknie przepustnice ograniczając napływ powietrza do poziomu tak zwanego sączenia – około 5m³/h, co w warunkach nie podwyższonej wilgotności pomieszczenia zapewnia komfortowe przebywanie.

Główną zaletą tego nawiewnika jest to, że automatycznie dopasowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu i dostarcza inną ilość powietrza, gdy śpimy, a inną gdy na przykład gotujemy obiad.